Loading...

Werkwijze

Diagnostiek en behandeling

about_image

Werkwijze


De eerstelijnspsycholoog neemt de klacht van de cliënt als uitgangspunt en is oplossingsgericht. Het doel van een diagnostiek en/of behandeling is dat de cliënt weer op eigen kracht verder kan. 
Vaak is een onderzoek met daaraan gekoppelde handelingssuggesties of een aantal gesprekken voldoende om het gewenste doel te bereiken.

 

Diagnostiek en behandeling


Diagnostiek is een onderzoek dat gericht is op het functioneren van het kind, jeugdige of volwassene. Dit onderzoek is wenselijk om zicht te krijgen op de oorzaak/verklaring van het probleem, zodat er een zo goed mogelijk behandeltraject op afgestemd kan worden.

De behandelingen richten zich op o.a. de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag of de opvoeding. Er wordt o.a. (cognitieve) gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie  gegeven.