Loading...

Kinderen

In gesprek met kind, ouders en school

about_image

Problemen waarvoor u uw kind/jongere kunt aanmelden, zijn grotendeels hetzelfde als bij volwassenen. Wel is het zo dat kinderen vaak op een andere manier uiting geven aan hun problemen.


Voorbeelden van problemen:

 • Leerproblemen (o.a.dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid)
 • Opvoedingsproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Angsten
 • Depressieve gevoelens, lusteloosheid
 • Problemen met leeftijdgenootjes
 • Psychische en/of lichamelijke problemen na een ingrijpende gebeurtenis

Voorbeelden van hulp:

 • Ouderbegeleiding
 • Individuele gesprekken met het kind of de jongere
 • Gezinsgesprekken
 • Speltherapie met het kind