Loading...

Welkom

Psychologenpraktijk Boog helpt u graag verder

Psychologenpraktijk Boog helpt u graag verder, wanneer u problemen heeft.


Enkele gesprekken of een onderzoek  zijn vaak voldoende om u of uw kind weer op weg te helpen.

Voor ons werk is het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt en dat er een vertrouwensband is. Samen met u werken wij aan een oplossing.

Indien u na het lezen van deze website verdere vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen en staan wij u graag te woord.


about_image

De praktijk

services

about_image

De praktijk:

Werkwijze

Diagnostiek en behandeling

about_image

Werkwijze


De eerstelijnspsycholoog neemt de klacht van de cliënt als uitgangspunt en is oplossingsgericht. Het doel van een diagnostiek en/of behandeling is dat de cliënt weer op eigen kracht verder kan. 
Vaak is een onderzoek met daaraan gekoppelde handelingssuggesties of een aantal gesprekken voldoende om het gewenste doel te bereiken.

Voor de vergoeding van de gemeente heeft U een verwijzing van de huisarts nodig.

Diagnostiek en behandeling


Diagnostiek is een onderzoek dat gericht is op het functioneren van het kind, jeugdige of volwassene. Dit onderzoek is wenselijk om zicht te krijgen op de oorzaak/verklaring van het probleem, zodat er een zo goed mogelijk behandeltraject op afgestemd kan worden.

De behandelingen richten zich op o.a. de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag of de opvoeding. Er wordt o.a. (cognitieve) gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie  gegeven.

Kinderen

In gesprek met kind, ouders en school

about_image

Problemen waarvoor u uw kind/jongere kunt aanmelden, zijn grotendeels hetzelfde als bij volwassenen. Wel is het zo dat kinderen vaak op een andere manier uiting geven aan hun problemen.


Voorbeelden van problemen:

 • Leerproblemen (o.a.dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid)
 • Opvoedingsproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Angsten
 • Depressieve gevoelens, lusteloosheid
 • Problemen met leeftijdgenootjes
 • Psychische en/of lichamelijke problemen na een ingrijpende gebeurtenis

Voorbeelden van hulp:

 • Ouderbegeleiding
 • Individuele gesprekken met het kind of de jongere
 • Gezinsgesprekken
 • Speltherapie met het kind
      

Volwassenen

De klachten waarvoor u zich onder andere kunt aanmelden zijn o.a.;

puzzle-head
 • Angsten
 • Depressie, somberheid
 • Overspannenheid, burnout
 • Werk- of studieproblemen
 • Relatieproblemen
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Problemen met vriendschappen
 • Opvoedingsproblemen

Kosten

en vergoedingen

Voor kinderen en jeugdigen beneden de 18 jaar hebben wij contracten afgesloten met alle gemeenten van de Gooi- en Vechtstreek.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of een medisch specialist. Wij declareren rechtstreeks bij de gemeente waarin u (uw kind/jeugdige) woont. Als uw huisarts geen verwijzing geeft, maar u wel graag hulp en begeleiding wilt voor u of uw kind/jeugdige, kunt u ook door ons geholpen worden zonder verwijzing van uw huisarts. U komt dan echter niet in aanmerking voor vergoeding van de gemeente of uw zorgverzekeraar (voor jeugdigen/jong volwassenen boven de 18 jaar).
Tarieven
Individueel consult (duur: 45 minuten)  105,-
Dubbelconsult (duur: 90 minuten)  210,-
Individueel kort consult (duur: 20 minuten)  60,-
Telefonisch consult of mailwisseling per 15 min.  25,-

Links

Handige tips

www.lve.nl

Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen

www.psynip.nlNederlands Instituut van psychologen

www.psychowijzer.nlAlles van de folders over psychische klachten van de NFGV online

www.trimbos.nlNederlands Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg en Verslaving

www.emdr.nlEye Movement Desensitization and Reprocessing

www.kenniscentrum-kjp.nlLandelijk kenniscentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

www.ggzcentraal.nlOrganisatie voor geestelijke gezondheidszorg

www.jellinek.nlVerslavingszorg

www.shginfo.nlSteunpunt Huiselijk Geweld

www.brainwiki.nlInformatie over psychische problemen bij kinderen

www.hulpmix.nlSite voor jongeren

http://braintherapie.nl 

Contact

Neem gerust contact met mij op

Hier kunt u mijn praktijk vinden


Psychologenpraktijk Boog
Lothariuslaan 74
1402 GM BUSSUM

Tel: 035 656 57 68
Mob: 06 45925768
E-mail: info [at] psychologenpraktijk-boog.nl
Website: www.psychologenpraktijk-boog.nl

Momenteel is er een wachttijd van ongeveer vier maanden

Grotere kaart weergeven